Yönetim
17 [None, <Icerik: Fakülte Yönetim Kurulu>, None]
Fakülte Yönetim Kurulu
{'gorev': 'Dekan', 'eposta': 'sevimakcel@yahoo.com', 'doktora': 'İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik (2004)', 'anabilimdali': 'Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sevim.celik.html', 'calismaalanlari': '', 'fotograf': None, 'mail': 'sevim.celik', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (1997)', 'unvan': 'Prof.Dr. ', 'telefon': None, 'yukseklisans': 'İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (2000)', 'isim': 'SEVİM ÇELİK'}
Prof.Dr. SEVİM ÇELİK
Dekan
Ana Bilim Dalı:Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Lisans:İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (1997)
Yüksek Lisans:İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (2000)
Doktora:İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik (2004)
e - Posta:sevimakcelyahoo.com
{'gorev': 'Profesör Üye', 'eposta': '', 'doktora': '', 'anabilimdali': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/.html', 'calismaalanlari': '', 'fotograf': '/dosyalar/2017/09/13/ali-borazan.png', 'mail': 'ali.borazan', 'baglibirimler': '', 'lisans': '', 'unvan': 'Prof. Dr.', 'telefon': None, 'yukseklisans': '', 'isim': 'Ali BORAZAN'}
Prof. Dr. Ali BORAZAN
Profesör Üye
{'gorev': 'Profesör Üye', 'eposta': 'hale.sozacmak@beun.edu.tr', 'doktora': 'Gazi Üniversitesi Fizyoloji (2001)', 'anabilimdali': 'Fizyoloji', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/hale.sozacmak.html', 'calismaalanlari': '', 'fotograf': None, 'mail': 'hale.sozacmak', 'baglibirimler': '', 'lisans': '', 'unvan': 'Prof.Dr. ', 'telefon': '2613213 ', 'yukseklisans': '', 'isim': 'HALE SAYAN ÖZAÇMAK'}
Prof.Dr. HALE SAYAN ÖZAÇMAK
Profesör Üye
Ana Bilim Dalı:Fizyoloji
Doktora:Gazi Üniversitesi Fizyoloji (2001)
e - Posta:hale.sozacmakbeun.edu.tr
Telefon:2613213
{'gorev': 'Profesör Üye', 'eposta': '', 'doktora': '', 'anabilimdali': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/.html', 'calismaalanlari': '', 'fotograf': '/dosyalar/2017/01/13/guldeniz-karadeniz-cakmak.png', 'mail': 'gkkaradeniz', 'baglibirimler': '', 'lisans': '', 'unvan': 'Prof. Dr.', 'telefon': None, 'yukseklisans': '', 'isim': 'Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK'}
Prof. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
Profesör Üye
{'gorev': 'Doçent Üye', 'eposta': 'zuhalkun@gmail.com', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (1986)', 'anabilimdali': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/zuhalk.html', 'calismaalanlari': '', 'fotograf': None, 'mail': 'zuhalk', 'baglibirimler': '', 'lisans': '', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'telefon': '3722613343 3343', 'yukseklisans': '', 'isim': 'Zuhal KUNDURACILAR'}
Doç.Dr. Zuhal KUNDURACILAR
Doçent Üye
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (1986)
e - Posta:zuhalkungmail.com
Telefon:3722613343 3343
{'gorev': 'Doçent Üye', 'eposta': 'meltemipekkurtuncu@gmail.com', 'doktora': 'MARMARA ÜNİVERSİTESİ ı Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Bölümü/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dal (2009)', 'anabilimdali': 'Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/meltem.kt.html', 'calismaalanlari': '', 'fotograf': None, 'mail': 'meltem.kt', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU (1995)', 'unvan': 'Doç.Dr. ', 'telefon': None, 'yukseklisans': 'ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ) (2001)', 'isim': 'MELTEM KÜRTÜNCÜ'}
Doç.Dr. MELTEM KÜRTÜNCÜ
Doçent Üye
Ana Bilim Dalı:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Lisans:CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU (1995)
Yüksek Lisans:ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ) (2001)
Doktora:MARMARA ÜNİVERSİTESİ ı Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Bölümü/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dal (2009)
e - Posta:meltemipekkurtuncugmail.com
{'gorev': 'Yardımcı Doçent Üye', 'eposta': 'ntasdemir@gmail.com', 'doktora': 'Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı (2012)', 'anabilimdali': 'Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/nurten.tasdemir.html', 'calismaalanlari': 'Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Ağrı, Hasta Güvenliği, Hemşirelikte Bilişim', 'fotograf': None, 'mail': 'nurten.tasdemir', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (2000)', 'unvan': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'telefon': '3722613343 3349', 'yukseklisans': 'Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı (2005)', 'isim': 'NURTEN TAŞDEMİR'}
Yrd.Doç.Dr. NURTEN TAŞDEMİR
Yardımcı Doçent Üye
Ana Bilim Dalı:Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (2000)
Yüksek Lisans:Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı (2005)
Doktora:Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı (2012)
Çalışma Alanları:Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Ağrı, Hasta Güvenliği, Hemşirelikte Bilişim
e - Posta:ntasdemirgmail.com
Telefon:3722613343 3349
{'gorev': 'Fakülte Sekreteri Raportör', 'eposta': '', 'doktora': '', 'anabilimdali': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/.html', 'calismaalanlari': '', 'fotograf': 'http://sbf.beun.edu.tr/dosyalar/2017/08/13/recep-kayabasi2.jpg', 'mail': 'recep.kayabasi', 'baglibirimler': '', 'lisans': '', 'unvan': '', 'telefon': None, 'yukseklisans': '', 'isim': 'Recep KAYABAŞI'}
Recep KAYABAŞI
Fakülte Sekreteri Raportör
{'gorev': 'Öğrenci Temsilcisi (Oy Hakkı Katılmaksızın Katılanlar ) Sadece Öğrenciler ile İlgili Konularda ( Beün Öğrenci Konseyi Yönergesi’nin 15/f maddesi uyarınca)', 'eposta': '', 'doktora': '', 'anabilimdali': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/.html', 'calismaalanlari': '', 'fotograf': '', 'mail': 'ögrencitemsilcisi', 'baglibirimler': '', 'lisans': '', 'unvan': '', 'telefon': None, 'yukseklisans': '', 'isim': 'Ali AKTAN'}
Ali AKTAN
Öğrenci Temsilcisi (Oy Hakkı Katılmaksızın Katılanlar ) Sadece Öğrenciler ile İlgili Konularda ( Beün Öğrenci Konseyi Yönergesi’nin 15/f maddesi uyarınca)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin