Yönetim
15 [None, <Icerik: Fakülte Yönetim Kurulu>, None]
Fakülte Kurulu
{'doktora': 'İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik (2004)', 'gorev': 'Dekan', 'fotograf': None, 'telefon': None, 'yukseklisans': 'İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (2000)', 'eposta': 'sevimakcel@yahoo.com', 'mail': 'sevim.celik', 'anabilimdali': 'Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sevim.celik.html', 'isim': 'SEVİM ÇELİK', 'lisans': 'İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (1997)', 'unvan': 'Prof. Dr. '}
Prof. Dr. SEVİM ÇELİK
Dekan
Ana Bilim Dalı:Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Lisans:İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (1997)
Yüksek Lisans:İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (2000)
Doktora:İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik (2004)
e - Posta:sevimakcelyahoo.com
{'doktora': '', 'gorev': 'Profesör Üye', 'fotograf': '/dosyalar/2017/09/13/ali-borazan.png', 'telefon': None, 'yukseklisans': '', 'eposta': '', 'mail': 'ali.borazan', 'anabilimdali': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/.html', 'isim': 'Ali BORAZAN', 'lisans': '', 'unvan': 'Prof. Dr.'}
Prof. Dr. Ali BORAZAN
Profesör Üye
{'doktora': 'Gazi Üniversitesi Fizyoloji (2001)', 'gorev': 'Profesör Üye', 'fotograf': None, 'telefon': '2613213 ', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'hale.sozacmak@beun.edu.tr', 'mail': 'hale.sozacmak', 'anabilimdali': 'Fizyoloji', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/hale.sozacmak.html', 'isim': 'HALE SAYAN ÖZAÇMAK', 'lisans': '', 'unvan': 'Prof. Dr. '}
Prof. Dr. HALE SAYAN ÖZAÇMAK
Profesör Üye
Ana Bilim Dalı:Fizyoloji
Doktora:Gazi Üniversitesi Fizyoloji (2001)
e - Posta:hale.sozacmakbeun.edu.tr
Telefon:2613213
{'doktora': '', 'gorev': 'Profesör Üye', 'fotograf': '/dosyalar/2017/01/13/guldeniz-karadeniz-cakmak.png', 'telefon': None, 'yukseklisans': '', 'eposta': '', 'mail': 'gkkaradeniz', 'anabilimdali': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/.html', 'isim': 'Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK', 'lisans': '', 'unvan': 'Prof. Dr.'}
Prof. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
Profesör Üye
{'doktora': 'MARMARA ÜNİVERSİTESİ ı Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Bölümü/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dal (2009)', 'gorev': 'Doçent Üye', 'fotograf': None, 'telefon': None, 'yukseklisans': 'ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ) (2001)', 'eposta': 'meltemipekkurtuncu@gmail.com', 'mail': 'meltem.kt', 'anabilimdali': 'Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/meltem.kt.html', 'isim': 'MELTEM KÜRTÜNCÜ', 'lisans': 'CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU (1995)', 'unvan': 'Doç. Dr. '}
Doç. Dr. MELTEM KÜRTÜNCÜ
Doçent Üye
Ana Bilim Dalı:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Lisans:CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU (1995)
Yüksek Lisans:ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ) (2001)
Doktora:MARMARA ÜNİVERSİTESİ ı Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Bölümü/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dal (2009)
e - Posta:meltemipekkurtuncugmail.com
{'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2013)', 'gorev': 'Fizyoterapi ve Rehebilitasyon Bölüm Başkan Vekili', 'fotograf': None, 'telefon': '3722613341 3341', 'yukseklisans': 'Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2007)', 'eposta': 'e_ulaserdem@yahoo.com', 'mail': 'ulas', 'anabilimdali': 'Ortopedik Rehabilitasyon', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ulas.html', 'isim': 'Emin Ulaş ERDEM', 'lisans': 'Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2003)', 'unvan': 'Dr.Öğr. Üyesi '}
Dr.Öğr. Üyesi Emin Ulaş ERDEM
Fizyoterapi ve Rehebilitasyon Bölüm Başkan Vekili
Ana Bilim Dalı:Ortopedik Rehabilitasyon
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2003)
Yüksek Lisans:Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2007)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2013)
e - Posta:e_ulaserdemyahoo.com
Telefon:3722613341 3341
{'doktora': 'Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı (2012)', 'gorev': 'Hemşirelik Bölüm Başkan Vekili', 'fotograf': None, 'telefon': '3722613343 3349', 'yukseklisans': 'Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı (2005)', 'eposta': 'ntasdemir@gmail.com', 'mail': 'nurten.tasdemir', 'anabilimdali': 'Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği', 'calismaalanlari': 'Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Ağrı, Hasta Güvenliği, Hemşirelikte Bilişim', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/nurten.tasdemir.html', 'isim': 'NURTEN TAŞDEMİR', 'lisans': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (2000)', 'unvan': 'Doç. Dr. '}
Doç. Dr. NURTEN TAŞDEMİR
Hemşirelik Bölüm Başkan Vekili
Ana Bilim Dalı:Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Lisans:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (2000)
Yüksek Lisans:Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı (2005)
Doktora:Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı (2012)
Çalışma Alanları:Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Ağrı, Hasta Güvenliği, Hemşirelikte Bilişim
e - Posta:ntasdemirgmail.com
Telefon:3722613343 3349
{'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi, S.B.E. Fizyoterapi veRehabilitasyon Anabilim dalı (2012)', 'gorev': 'Yardımcı Doçent Üye', 'fotograf': None, 'telefon': '3722613367 3367', 'yukseklisans': 'Hacettepe Üniversitesi, S.B.E. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim dalı (2008)', 'eposta': 'akbas.pt@gmail.com', 'mail': 'eda.akbas', 'anabilimdali': 'Ortopedik Rehabilitasyon', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/eda.akbas.html', 'isim': 'Eda AKBAŞ', 'lisans': 'Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (2006)', 'unvan': 'Dr.Öğr. Üyesi '}
Dr.Öğr. Üyesi Eda AKBAŞ
Yardımcı Doçent Üye
Ana Bilim Dalı:Ortopedik Rehabilitasyon
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (2006)
Yüksek Lisans:Hacettepe Üniversitesi, S.B.E. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim dalı (2008)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi, S.B.E. Fizyoterapi veRehabilitasyon Anabilim dalı (2012)
e - Posta:akbas.ptgmail.com
Telefon:3722613367 3367
{'doktora': '', 'gorev': 'Fakülte Sekreteri Raportör', 'fotograf': 'http://sbf.beun.edu.tr/dosyalar/2017/08/13/recep-kayabasi2.jpg', 'telefon': None, 'yukseklisans': '', 'eposta': '', 'mail': 'recep.kayabasi', 'anabilimdali': '', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/.html', 'isim': 'Recep KAYABAŞI', 'lisans': '', 'unvan': ''}
Recep KAYABAŞI
Fakülte Sekreteri Raportör
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[<Icerik: 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Öğrencilerimize Başarı Dilekleri>]
IPv6 Etkin