Yönetim
14 [None, <Icerik: Fakülte Yönetim Kurulu>, None]
Dekanlık

DEKAN
Prof. Dr. Sevim ÇELİK

DEKAN YARDIMCISI
 Dr. Öğretim Üyesi Elif Dirimeşe

DEKAN YARDIMCISI 
Dr. Öğretim Üyesi Aysel TOPAN

FAKÜLTE SEKRETERİ
Recep KAYABAŞI

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[<Icerik: Ara Sınav Başarı Dilekleri>]
IPv6 Etkin