Yönetim
14 [None, <Icerik: Fakülte Yönetim Kurulu>, None]
Dekanlık

DEKAN
Prof. Dr. Sevim ÇELİK

DEKAN YARDIMCISI
 Doç. Dr. Nurten TAŞDEMİR

DEKAN YARDIMCISI 
Yrd. Doç. Dr. Aysel TOPAN

FAKÜLTE SEKRETERİ
Recep KAYABAŞI

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin