İletişim
51 [None]
İletişim

Dekan
Prof. Dr. Sevim ÇELİK
Tel: 0 372 261 33 40

Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Nurten TAŞDEMİR
Tel: 0 372 261 33 49

Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Aysel TOPAN
Tel: 0 372 261 33 51

Fakülte Sekreteri
Recep KAYABAŞI
Tel: 0 372 261 33 87

Dekan Sekreteri
Dilek BASANÇELEBİ
0 372 261 33 42 – 43

Hemşirelik Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Elif DİRİMEŞE
Tel: 0 372 261 33 84

Fizyoterapi ve Rehabilitsayon Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Zuhal KUNDURACILAR
Tel: 0 372 261 33 41

Öğrenci İşleri
Tel: 0 372 261 33 53

Hemşirelik Bölüm Sekreterliği
Tel: 0 372 261 33 98

Fizyoterapi ve Rehabilitsayon Bölüm Sekreterliği
Tel: 0 372 261 33 82

Mali İşler ve Özlük İşleri
Tel: 0 372 261 33 58

Hizmetli Personel
Tel: 0 372 261 33 83

Güvenlik
Tel: 0 372 261 33 54

Belgegeçer/Faks
0 372 261 33 99

Adres
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Esenköy, Kozlu, 67600 ZONGULDAK

E-mail
sbf@beun.edu.tr

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[<Icerik: Ara Sınav Başarı Dilekleri>]
IPv6 Etkin