Sağlık Yönetimi Bölümü
274 [None]
Tarihçe

20-01-2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 Sayılı Kanun’un 3.maddesi uyarınca, belirtilen bölümün Fakültemizde açılması uygun görülmüştür.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[<Icerik: 2019 Yeni Yıl Mesajı>]
IPv6 Etkin