Hemşirelik Bölümü
79 [<Icerik: Etkinlikler>, <Icerik: Tarihçe>, {'sira': 3, 'icerikler': [<Icerik: Bölüm Başkanlığı>, <Icerik: Hemşirelik Esasları>, <Icerik: İç Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Doğum, Kadın Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Psikiyatri Hemşireliği>, <Icerik: Halk Sağlığı Hemşireliği>, <Icerik: Hemşirelikte Yönetim>], 'KID': 59, 'Altkategori': 'Akademik Kadro'}, None, <Icerik: Eğitim>, <Icerik: Eğitim Amaçlarımız>, <Icerik: Altyapı Olanakları>, <Icerik: Kariyer Olanakları>, <Icerik: Öğrenci Değişim Programları>, <Icerik: Dersler>]
Kariyer Olanakları

Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş bulma olanağı %100’dür. Mezuniyet sonrası özel, devlet, üniversite hastanelerinde kolaylıkla iş bulabilmektedir. Mezun olan öğrenciler Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanlarında yüksek lisans eğitimlerine devam edebilme olanakları bulunmaktadır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle 12 öğrenci lisansüstü eğitim almaktadır.

Yükseklisans programının ardından doktora yapma ve öğretim üyeliğine yükselme, hastanelerde hemşirelik hizmetleri müdürü/başhemşire vb. yönetici konumunda çalışmaları, sağlıkla ilgili diğer alanlarda danışman olarak rol alabilme olanakları mevcuttur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin