Hemşirelik Bölümü
77 [<Icerik: Etkinlikler>, <Icerik: Tarihçe>, {'sira': 3, 'icerikler': [<Icerik: Bölüm Başkanlığı>, <Icerik: Hemşirelik Esasları>, <Icerik: İç Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Doğum, Kadın Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Psikiyatri Hemşireliği>, <Icerik: Halk Sağlığı Hemşireliği>, <Icerik: Hemşirelikte Yönetim>], 'KID': 59, 'Altkategori': 'Akademik Kadro'}, None, <Icerik: Eğitim>, <Icerik: Eğitim Amaçlarımız>, <Icerik: Altyapı Olanakları>, <Icerik: Kariyer Olanakları>, <Icerik: Öğrenci Değişim Programları>, <Icerik: Dersler>]
Eğitim Amaçlarımız
  • Ulusal ve evrensel gereksinimler çerçevesinde bütüncül ve etik ilkeler doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığının korunması-geliştirilmesini hedef edinen mezunlarımızın %100’ü 1-3 yıl içerisinde kamu veya özel sağlık kuruluşlarında istihdam edilir.
  • Mezunlarımız analiz ve sentez yaparak, bilimsel yöntemleri kullanarak sağlık hizmeti verir, yenilikçidir, değişimlere uyum sağlar.
  • Yaşam boyu öğrenmenin sürekliliğine inanan mezunlarımızın %20’si 3-4 yıl içerisinde mezuniyet sonrası eğitimlerle kariyerini geliştirmeye devam eder.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin