Hemşirelik Bölümü
76 [<Icerik: Etkinlikler>, <Icerik: Tarihçe>, {'sira': 3, 'icerikler': [<Icerik: Bölüm Başkanlığı>, <Icerik: Hemşirelik Esasları>, <Icerik: İç Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Doğum, Kadın Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Psikiyatri Hemşireliği>, <Icerik: Halk Sağlığı Hemşireliği>, <Icerik: Hemşirelikte Yönetim>], 'KID': 59, 'Altkategori': 'Akademik Kadro'}, None, <Icerik: Eğitim>, <Icerik: Eğitim Amaçlarımız>, <Icerik: Altyapı Olanakları>, <Icerik: Kariyer Olanakları>, <Icerik: Öğrenci Değişim Programları>, <Icerik: Dersler>]
Eğitim

Bölümümüzde1 yıl isteğe bağlı İngilizce Hazırlık,4 yıl süre ile teorik ve uygulamalı eğitim öğretim olmaktadır. Öğrencilerimiz, teorik derslerde edindikleri bilgileri özümseyebilmeleri için öğretim elemanları eşliğinde koruyucu, iyileştirici ve tedavi edici hizmetler veren Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Atatürk Devlet Hastanesi, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, anaokullar, ilköğretim okulları ve liseler, işitme engelliler okulu, özel eğitim merkezleri, özel eğitim iş ve uygulama merkezi, aile sağlığı merkezlerinde yıl içi uygulamalarını yapmaktadırlar.

Öğrenciler birinci yılın sonunda yapılan 10 günlük yaz stajını Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanelerinden birinde yapmaktadırlar.

Eğitim-öğretim müfredatında her öğrenci dönem başına 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler teori, laboratuvar, ödev, klinik uygulama, proje, sunum, staj, alan uygulamalarıgibi eğitim öğretim etkinliklerini içermektedir. Bölümümüzde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle 774 Türk ve 5 yabancı uyruklu öğrenci lisans düzeyinde eğitim almaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin