Hakkında
13 [<Icerik: Dekan Mesajı>, <Icerik: Akademik Performans Göstergeleri>, <Icerik: Eğitim>, <Icerik: Misyon / Vizyon>, <Icerik: Temel Değerler>, <Icerik: Lisans Programları Eğitim Amaçları>, <Icerik: Kalite Politikası>, <Icerik: Stratejik Plan>, <Icerik: Organizasyon Yapısı>, <Icerik: Fakülte Tanıtım Kataloğu>, None]
Lisans Programları Eğitim Amaçları
  • Günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek olaylara duyarlı ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduran, hasta ya da sağlam bütün insanların her ortamda sağlık gereksinimlerini saptayabilen,

  • Sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak görev ve sorumluluklarını yerine getiren eğitim, yönetim ve araştırmalarda rol alabilen, tüm bunları yerine getirirkenmesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduran,

  • Mezunlarının toplumda koruyucu, tedavi ve rehabilite edicisağlık hizmetlerinde ve bu hizmetlerin düzenlenmesindeyeterliliğe sahip; özel ya da kamuya ait her ortamdaçalışabilecek düzeyde olduğu,

  • İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın,

  • Sosyal ve kültürel konularda da donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin