Hakkında
12 [<Icerik: Dekan Mesajı>, <Icerik: Akademik Performans Göstergeleri>, <Icerik: Eğitim>, <Icerik: Misyon / Vizyon>, <Icerik: Temel Değerler>, <Icerik: Lisans Programları Eğitim Amaçları>, <Icerik: Kalite Politikası>, <Icerik: Stratejik Plan>, <Icerik: Organizasyon Yapısı>, <Icerik: Fakülte Tanıtım Kataloğu>, None]
Temel Değerler
  • Bilimsellik ve evrensellik
  • Toplum yararını gözetmek ve çalışkanlık
  • Bilimsel etik ilkelere bağlılık
  • Mesleki temel değerleri gözetmek
  • Araştırıcılık ve gelişmeleri izleyip uygulamak
  • Doğruluk, güvenirlik ve sorumluluktur
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[<Icerik: Ara Sınav Başarı Dilekleri>]
IPv6 Etkin