Misyon / Vizyon

Misyon

Sağlık eğitimi ve araştırmaları alanında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılayan, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel yöntemleri kullanarak toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlayan, analiz ve sentez yeteneğine sahip, ekip çalışmasını benimseyen, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, mesleki ve kültürel açıdan donanımlı, kurum kültürünü benimseyen bireyler ve sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Vizyon

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık bir fakülte olarak ulusal ve uluslar arası alanda tercih edilen, öğrenci ve çalışan memnuniyeti yüksek, mezun öğrencileri öncelikle tercih edilen, bölgenin sorunlarına duyarlı ve çözüm getirebilen, eğitim, öğretim ve bilimsel çalışma açısından ulusal ve uluslar arası alanda tanınan bir fakülte olmaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[<Icerik: Ara Sınav Başarı Dilekleri>]
IPv6 Etkin