Hakkında
3 [<Icerik: Dekan Mesajı>, <Icerik: Akademik Performans Göstergeleri>, <Icerik: Eğitim>, <Icerik: Misyon / Vizyon>, <Icerik: Temel Değerler>, <Icerik: Lisans Programları Eğitim Amaçları>, <Icerik: Kalite Politikası>, <Icerik: Stratejik Plan>, <Icerik: Organizasyon Yapısı>, <Icerik: Fakülte Tanıtım Kataloğu>, None]
Eğitim

Hemşirelik lisans programı, bir yıl süreli seçmeli Yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitimi ve/veya 4 yıllık bir lisans eğitimini kapsar. Bölüme her yıl yaklaşık 150 öğrenci kayıt olmaktadır. Bölümün 2016 yılı itibariyle öğrenci sayısı yaklaşık 914’dür. Hemşirelik Bölümünde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yükseklisans Programı ile Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktara programı bulunmaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık bir lisans eğitimini kapsar. Bölüme her yıl ortalama 60 öğrenci kayıt olmaktadır. Bölümün 2016 yılı itibariyle öğrenci sayısı 220’dir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde açılmış lisansüstü program bulunmamaktadır.

Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Odyoloji, Gerontoloji Bölümlerinin öğretim üyesi kadrolorı oluşturulmakta olup, en kısa zamanda öğrenci alımına başlayacaktır. Yüksekokul tüm öğretim elemanları ve idari personelleriyle birlikte, eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinde mükemmelliği yakalamak amacıyla benimsediği hedeflere ulaşmayı çabalamaktadır.

Yüksekokulumuzda on derslik, iki hemşirelik beceri ve uygulama laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, kütüphane, 150 kişilik konferans salonu, 250 kişilik yemekhane, kantin alanları ile voleybol-basketbol ve masa tenisi olanakları bulunmaktadır. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı kulüplerden beş tanesinin binamızda olması öğrencilerimizin bu kulüplerde çalışma yapmasına imkân vermektedir.

Yüksekokulumuz, 2010 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ve sağlık alanında eğitim veren fakültelerin olduğu sağlık kampüsünde bulunan yeni binasına taşınmıştır.

Öğrencilerimiz, teorik derslerde edindikleri bilgileri özümseyebilmeleri için öğretim elemanları eşliğinde koruyucu, iyileştirici ve tedavi edici hizmetler veren kurumlarda uygulamalara katılırlar. Bu uygulamalar, her dersin içeriğine göre belirlenen çeşitli hastanelerde, işyerlerinde, okullarda, rehabilitasyon merkezleri ve sağlık ocaklarında yapılır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin