Hakkında
445 [<Icerik: Dekan Mesajı>, <Icerik: Akademik Performans Göstergeleri>, <Icerik: Eğitim>, <Icerik: Misyon / Vizyon>, <Icerik: Temel Değerler>, <Icerik: Lisans Programları Eğitim Amaçları>, <Icerik: Kalite Politikası>, <Icerik: Stratejik Plan>, <Icerik: Organizasyon Yapısı>, <Icerik: Fakülte Tanıtım Kataloğu>, None]
Kalite Politikası

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KALİTE POLİTİKASI

 • Fakültemizin akademik ve idari personelleri ile öğrencilerimizin kalite güvence süreçlerinin
  sürdürülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde aktif rol alması

 • Fakültemizin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde kalite güvence
  sisteminin izlenebilen, ölçülebilen ve tüm iç ve dış paydaşların bilgisine sunulabilen şeffaf ve
  açık bir değerlendirme mekanizması oluşturulması

 • Akademik ve idari personelin istihdamında ve çalışma ortamında bilgisini ve iş verimliliğini
  artıracak yönde her türlü ayrımcılığı önleyerek Anayasanın 10’uncu maddesinde yer alan eşitlik
  ilkesine bağlı kalmak

 • Fakültemiz bölümlerinde eğitim –öğretime devam eden öğrencilerimizin ve mezunlarının
  mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, mesleki saygınlıklarını artırmak üzere her türlü
  ayrımcılığın önlenmesi

 • Sağlık alanındaki toplumsal gereksinimler doğrultusunda eğitim müfredatlarına geliştirmek ve
  projeler üretmek üzere dış paydaşlarımız olan iş veren, sivil toplum örgütleri ile diğer kamu
  kurum ve kuruluşlarını kalite süreçlerine dahil ederek tüm paydaşlarımızla kalite sürecinde
  köprü oluşturulması şeklindedir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin