Hakkında
259 [<Icerik: Dekan Mesajı>, <Icerik: Akademik Performans Göstergeleri>, <Icerik: Eğitim>, <Icerik: Misyon / Vizyon>, <Icerik: Temel Değerler>, <Icerik: Lisans Programları Eğitim Amaçları>, <Icerik: Kalite Politikası>, <Icerik: Stratejik Plan>, <Icerik: Organizasyon Yapısı>, <Icerik: Fakülte Tanıtım Kataloğu>, None]
Dekan Mesajı

Sevgili öğrenciler;

Fakültemiz, 1997 yılından bugüne kadar eğitim-öğretim faaliyetlerini Yüksekokul olarak sürdürmekte iken 7 Aralık 2016 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüşmüştür. Fakültemiz yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel yöntemleri kullanarak toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlayan, analiz ve sentez yeteneğine sahip, ekip çalışmasını benimseyen, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, mesleki ve kültürel açıdan donanımlı, kurum kültürünü benimseyen bireyler ve sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda; her yıl %100 doluluk oranıyla tercih edilen, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle uyumlu fizik ve teknik altyapısına,e güçlü akademik ve idari kadroya sahip bulunan  Fakültemizde; Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Çocuk Gelişimi başta olmak üzere sağlıktaki tüm hizmet alanlarına yönelik mezunlar vermek bizleri oldukça gururlandırmaktadır.

Sizler Fakültemizin bölümlerini tercih ederek, aynı zamanda öğrenci merkezli eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü, yurt içi ve dışı öğrenci değişim programlarına sahip, mezunları taktir edilen ve kurumlara öncelikli olarak kabul edilen, mezuniyet sonrası iş garantisi sağlayan, bölgenin sorunlarına duyarlı ve çözüm getirebilen bir kuruma da gelmiş bulunuyorsunuz.

Mezuniyet sonrası kariyer yapmak istiyorsanız Fakültemiz sizlere bu olanakları da sunmanın haklı gururunu yaşıyor. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora ve Yükseklisans Programı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Yükseklisans Programları ile kariyer fırsatı sunan Fakültemiz önümüzdeki yıllarda bu programları da artırmayı hedefliyor.

Son olarak; Fakültemiz misyon ve vizyonuna ulaşmak için  yoğun emekleri ile katkı veren değerli öğretim elemanlarımıza,  tüm idari personelimize yürekten teşekkür ediyor, bizlerle olmayı tercih ettiğiniz, bu yolda bizlere yol gösterdiğiniz ve yürüdüğümüz siz sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim-öğretim hayatı diliyor ve mezunlarımıza da hayat boyu başarı ve mutluluk diliyorum.

 

Prof. Dr. Sevim ÇELİK
Dekan       

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin