Hakkında
2 [<Icerik: Dekan Mesajı>, <Icerik: Akademik Performans Göstergeleri>, <Icerik: Eğitim>, <Icerik: Misyon / Vizyon>, <Icerik: Temel Değerler>, <Icerik: Lisans Programları Eğitim Amaçları>, <Icerik: Kalite Politikası>, <Icerik: Stratejik Plan>, <Icerik: Organizasyon Yapısı>, <Icerik: Fakülte Tanıtım Kataloğu>, None]
Tarihçe

Fakültemiz, 1992 yılında hemşirelikte önlisans programı ile birlikte açılmış olup, ön lisans programı 1997 yılında lisans programına dönüştürülmüştür. 2001 yılında Sağlık Memurluğu Bölümü açılmıştır. Mayıs 2007’de yürürlüğe giren yasa ile hemşirelik bölümlerine erkek öğrenci de kabul edilmeye başlanmış; mevcut olan Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu bölümleri birleştirilmiştir. Fakültemizde 22.12.2008 tarihinde Beslenme ve Diyetetik, 19.01.2011 tarihinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 16.02.2011 tarihinde Sağlık Yönetimi, 20.01.2016 tarihinde Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Odiyoloji, Gerontoloji Bölümleri açılmıştır. Halen Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde eğitim verilmektedir.

Bakanlar Kurulu kararı ile bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi kararlaştırıldı. 7 Aralık 2016 Tarihli ve 29911 Sayılı Resmî Gazetede Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu kapatılarak Sağlık Bilimleri Fakültesi’ nin kurulmasına karar verilmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[<Icerik: 2019 Yeni Yıl Mesajı>]
IPv6 Etkin