Çocuk Gelişimi Bölümü
99 [<Icerik: Etkinlikler>, <Icerik: Tarihçe>, {'sira': 3, 'KID': 61, 'icerikler': [<Icerik: Bölüm Başkanlığı>, <Icerik: Öğretim Elemanları>], 'Altkategori': 'Akademik Kadro'}, None, <Icerik: Eğitim>, <Icerik: Eğitim Amaçlarımız>, <Icerik: Altyapı Olanakları>, <Icerik: Kariyer Olanakları>, <Icerik: Öğrenci Değişim Programları>, <Icerik: Dersler>]
Kariyer Olanakları

Bölümden mezun olanlar; Üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel olarak, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, diğer özel ve kamuya ait özel eğitim merkezlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında kadrolu çocuk gelişimci olarak çalışabilmektedirler.  Ayrıca çocuk kütüphaneleri, çocuk tiyatroları, yazılı ve görsel basında çocuk ve gençlere yönelik programların hazırlanması ve yürütülmesinde, eğitsel oyuncak tasarım ve üretiminde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, Sivil Toplum Örgütlerinde uzman, danışman, kurucu, idareci, denetimci, Pedagojik formasyon eğitimi alarak Kız Meslek Liselerinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni ve okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[<Icerik: Ara Sınav Başarı Dilekleri>]
IPv6 Etkin