Çocuk Gelişimi Bölümü
97 [<Icerik: Etkinlikler>, <Icerik: Tarihçe>, {'sira': 3, 'KID': 61, 'icerikler': [<Icerik: Bölüm Başkanlığı>, <Icerik: Öğretim Elemanları>], 'Altkategori': 'Akademik Kadro'}, None, <Icerik: Eğitim>, <Icerik: Eğitim Amaçlarımız>, <Icerik: Altyapı Olanakları>, <Icerik: Kariyer Olanakları>, <Icerik: Öğrenci Değişim Programları>, <Icerik: Dersler>]
Eğitim Amaçlarımız

Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suça itilmiş çocuklar, hastanede yatan çocuk ve ergenlerin zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimleri ve öz-bakım becerilerine yönelik tanı ve değerlendirme yapabilen, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan, etik değerlere bağlı Çocuk Gelişimcisi yetiştirmek amacını taşımaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[<Icerik: Ara Sınav Başarı Dilekleri>]
IPv6 Etkin