Çocuk Gelişimi Bölümü
96 [<Icerik: Etkinlikler>, <Icerik: Tarihçe>, {'sira': 3, 'icerikler': [<Icerik: Bölüm Başkanlığı>, <Icerik: Öğretim Elemanları>], 'KID': 61, 'Altkategori': 'Akademik Kadro'}, None, <Icerik: Eğitim>, <Icerik: Eğitim Amaçlarımız>, <Icerik: Altyapı Olanakları>, <Icerik: Kariyer Olanakları>, <Icerik: Öğrenci Değişim Programları>, <Icerik: Dersler>]
Eğitim

Eğitim süresi dört yıldır. Eğitim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler “ Çocuk Gelişimci” unvanı ile mezun olmaktadır. Dersler pratik ve uygulama olarak yürütülmektedir. Çalışma alanlarına yönelik uygulamalar, rapor hazırlama, seminer, eğitim araştırma projeleri ve mezuniyet tezi hazırlatılmaktadır.

Öğrencilerden ana-çocuk sağlığı merkezleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda staj yapmaları istenmektedir. Öğrenciler bu stajlarla, çocuğun gelişimini takip edebilme, gelişimsel destek programları hazırlama ve çocuğun gelişiminin desteklenmesi kapsamında aileye danışmanlık hizmeti sunabilmeye yönelik almış oldukları mesleki bilgileri kullanarak uygulama imkanına sahip olmaktadır. Bu stajlar, dersin amacı ile çocuğun özellikleri ve içinde bulunduğu duruma bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir.

Sağlık Alanında Yapılan Stajlar

Erken Çocukluk Dönemi Kapsamında Yapılan Stajlar

Risk Grubundaki Çocukların Gelişimi Alanında Yapılan Stajlar

Özel Gereksinimli Çocuklar Alanında Yapılan Stajlar

Programda öngörülen zorunlu ve seçmeli dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve dönem başına 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin