Akademik Kadro
227 [<Icerik: Etkinlikler>, <Icerik: Tarihçe>, {'sira': 3, 'icerikler': [<Icerik: Bölüm Başkanlığı>, <Icerik: Hemşirelik Esasları>, <Icerik: İç Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Doğum, Kadın Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği>, <Icerik: Psikiyatri Hemşireliği>, <Icerik: Halk Sağlığı Hemşireliği>, <Icerik: Hemşirelikte Yönetim>], 'KID': 59, 'Altkategori': 'Akademik Kadro'}, None, <Icerik: Eğitim>, <Icerik: Eğitim Amaçlarımız>, <Icerik: Altyapı Olanakları>, <Icerik: Kariyer Olanakları>, <Icerik: Öğrenci Değişim Programları>, <Icerik: Dersler>]
Hemşirelik Esasları
{'doktora': '', 'gorev': 'Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkan V.', 'fotograf': None, 'telefon': ' 3359', 'yukseklisans': '', 'eposta': 'munevverunlu@gmail.com', 'mail': 'm.sonmez', 'anabilimdali': 'HEMŞİRELİK ESASLARI ABD', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/m.sonmez.html', 'isim': 'Münevver SÖNMEZ', 'lisans': '', 'unvan': 'Dr.Öğr. Üyesi '}
Dr.Öğr. Üyesi Münevver SÖNMEZ
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkan V.
Ana Bilim Dalı:HEMŞİRELİK ESASLARI ABD
e - Posta:munevverunlugmail.com
Telefon: 3359
{'doktora': '', 'gorev': '', 'fotograf': None, 'telefon': '3722613362 ', 'yukseklisans': 'Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği (2009)', 'eposta': 'sirin_harkin@hotmail.com', 'mail': 'sirin_harkin', 'anabilimdali': 'Hemşirelik Esasları', 'calismaalanlari': 'psikoeğitim, Psikoterapi', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sirin_harkin.html', 'isim': 'ŞİRİN HARKIN', 'lisans': 'Karaelmas Üniversitesi Hemşirelik (2004)', 'unvan': 'Öğr. Gör. '}
Öğr. Gör. ŞİRİN HARKIN
Ana Bilim Dalı:Hemşirelik Esasları
Lisans:Karaelmas Üniversitesi Hemşirelik (2004)
Yüksek Lisans:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği (2009)
Çalışma Alanları:psikoeğitim, Psikoterapi
e - Posta:sirin_harkinhotmail.com
Telefon:3722613362
{'doktora': '', 'gorev': '', 'fotograf': None, 'telefon': '3722613362 ', 'yukseklisans': 'Medipol Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği (2016)', 'eposta': 'eraydincanan@gmail.com', 'mail': 'canan.eraydin', 'anabilimdali': 'Hemşirelik Esasları', 'calismaalanlari': '', 'baglibirimler': '', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/canan.eraydin.html', 'isim': 'Canan ERAYDIN', 'lisans': 'Namık Kemal Üniversitesi Hemşirelik (1)', 'unvan': 'Öğr. Gör. '}
Öğr. Gör. Canan ERAYDIN
Ana Bilim Dalı:Hemşirelik Esasları
Lisans:Namık Kemal Üniversitesi Hemşirelik (1)
Yüksek Lisans:Medipol Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği (2016)
e - Posta:eraydincanangmail.com
Telefon:3722613362
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin